Сестринский состав эндокринного отделения

Эндокринология және иммунологиялық реабилитация» бөлімшесінде 9 медбике және 2 мейіргер жұмыс жасайды.
Аға медбике Тусупова С.А. жоғарғы санатты медбике.
1 санатты медбикелер: Манабекова З.Б.,Жанкуатова М.К.,Жанатаева Ж.Р.
2 санатты медбикелер: Залевская В.А.
Медбикелер жетік меңгерген:
-теріастына,көктамыр ішіне,бұлшықет ішіне инъекция қою;
— система қою;
-перифериялық катетер қою;
-бұғанаастылық катетер күтімі;
-асқазан жуу;
-тазалау клизмасын қою;
-жоғарғы тыныс жолдарынан шырышты сору.
​Сонымен қатар медбикелер пробалар жүргізеді:
-церулинді;
-клофелинді;
-диферилинді;
-инсулинді.
​Бөлімшеде қант диабетімен сырқаттанған балаларға арналған «Инсулинді помпа мектебі» құрылған,онда ата-аналар және балаларға төмендегі машықтар үйретіледі:
-глюкометрмен қан алу;
-инсулин егу;
-помпа орнату;
-Нан бірлігін есептеу.
​Сонымен қатар бөлімшеде нанизммен сырқатанған науқастардың ата-анасын оқыту жұмыстары жүргізіледі. Оқыту өсу гормонын енгізу техникасын үйрету болып табылады. В отделении «Эндокринологии и Иммунологической реабилитации » работает 9 медицинских сестер и 2 медбрата.
Старшая медицинская сестра Тусупова С.А. высшей категории.
С I категорией: Манабекова З.Б., Жанкуатова М.К., Жанатаева Ж.Р.
Со II категорией: Залевская В.А.
Медицинские сестры владеют: — постановкой подкожных, внутримышечных и внутривенных инъекций; — постановкой систем; — постановкой периферического катетора; — уход за подключичным катетором; — промыванием желудка; — проведением очистительной клизмы; — отсасыванием слизи из верхних дыхательных путей.
Так же медицинскими сестрами проводятся пробы: — церулиновая; — клофелиновая; — диферилиновая ; — инсулиновая. В отделении открыта «Школа инсулиновых помп» для детей с сахарным диабетом, где проводится обучение родителей и детей: — забор крови глюкометром; — подколка инсулина; — установка помпы; — подсчет хлебных единиц.
Так же в отделении проводится обучение родителей , чьи дети страдают нанизмом. Обучение заключается в технике введения гормона роста.